+

/

Wypożyczalnia motocykli

Wyspa Sobieszewska
Powrót

Wyspa Sobieszewska

Część Mierzei Wiślanej, a jednocześnie wschodnia dzielnica Gdańska stanowi prawdziwy ewenement w skali całego kraju, od południa obmywana Martwą Wisłą, od zachodu – Śmiałą Wisłą, a od wschodu – Przekopem Wisły. Jedną z największych zalet Wyspy Sobieszewskiej jest piękna i szeroka plaża (do 70 m szerokości i 11 km długości) ze strzeżonymi kąpieliskami oraz czysta woda w kąpieliskach. Jest ona także Obszarem Chronionego Krajobrazu z rezerwatami „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”. W ostatnich latach rezerwat „Mewia Łacha” stał się ulubionym miejscem pobytu stada fok szarych, a także jedyną w Polsce kolonią rybitwy czubatej.
Z Wyspy Sobieszewskiej można latem przeprawić się promem do Mikoszewa na Mierzeję Wiślaną.
projekt: Mr.Bloom