+

/

Wypożyczalnia motocykli

Mosty Wiślane w Tczewie
Powrót

Tczew

Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu Gdańskim o ponad 800-letniej historii. Do najciekawszych zabytków Tczewa należy wybudowany 150 lat temu Most Tczewski na Wiśle, który Amerykańskie Towarzystwo Inżynieryjne uznało za międzynarodowy zabytek inżynierii budowlanej (na tej liście jest wieża Eiffel'a). Zaprojektowany przez Carla Lentza jako most kolejowo-drogowy i oddany do użytku 12 października 1857 roku, był wówczas najdłuższym mostem w Europie. Całkowita jego długość wynosi 837,3 m.  Most posiadał jeden tor kolejowy i po jego obu stronach jezdnię, a chodniki były zbudowane na zewnątrz kratowych ścian. Wraz z narastającym ruchem kolejowym zapadła decyzja o budowie drugiego mostu 40 m dalej. Most kolejowy wybudowano w latach 1888- 1891 jako dwutorowy most na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem. Aktualnie jest on najdłuższym mostem kolejowym w Polsce (1030 m). Oba mosty odegrały ważną rolę w czasie działań wojennych w 1939 r. To tutaj spadły pierwsze bomby, a żołnierze wraz z kolejarzami wysadzając te mosty zapobiegli ekspansji niemieckich wojsk.
Najstarszym tczewskim zabytkiem jest kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie znajdziecie ciemnoskórego aniołka.
Ze względu na położenie Tczewa nad Wisłą znajdziemy tu wiele związanych z rzeką atrakcji m.in. Muzeum Wisły czy Centrum Konserwacji Wraków Statków.
projekt: Mr.Bloom